Työyhteenliittymä Laakson LATU

Arkkitehtiryhmä Laakson LATU on neljän arkkitehtitoimiston muodostama työyhteenliittymä, johon kuuluvat kotimaiset arkkitehtitoimistot  Lukkaroinen Arkkitehdit Oy,  AW2-arkkitehdit,  Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy sekä  UKI Arkkitehdit Oy.

Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssimallilla. LATU suunnitteluryhmä vastaa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Hankkeen tiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Suunnittelun aloitus:   11/2018

Hankkeen laajuus: n. 123 000 brm2

Budjettiarvio: n. 1 mrd€

Laakson yhteissairaalan toiminta

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Yhteissairaalaan tulee noin 900 sairaansijaa: pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle, HUS-yhtymän vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista. Lisäksi rakennetaan tilat näitä tukeville poliklinikoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle.

Laakson sairaalalle rakennetaan maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat, ajotunneli Auroran sairaalan portilta sekä tunneliyhteys Meilahden ja Laakson alueiden välille. Hankkeessa peruskorjataan lisäksi kaksi vanhaa sairaalarakennusta sekä Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus. Laakson yhteissairaalan rakentaminen on käynnistynyt keväällä 2023 ja suunnittelu etenee samanaikaisesti.

Yhteys

Työyhteenliittymä Laakson Latu

Köydenpunojankatu 2 F

00180 Helsinki

Avainhenkilöt

Toni Väisänen, Pääsuunnittelija

+358 400 784198

toni.vaisanen@tahti-set.com

Matti Anttila, Pääsuunnittelija

+358 408613740

matti.anttila@aw2.fi

Raija-Liisa Miesmaa, Arkkitehti

+358 50 310 4883

raija-liisa.miesmaa@ukiark.fi

Anna Lohilahti, Arkkitehti

+358 50 409 5229

anna.lohilahti@lukkaroinen.fi