Työyhteenliittymä Laakson LATU

Arkkitehtiryhmä Laakson LATU on neljän arkkitehtitoimiston muodostama työyhteenliittymä, johon kuuluvat kotimaiset arkkitehtitoimistot  Lukkaroinen Arkkitehdit Oy,  AW2-arkkitehdit,  Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy sekä  UKI Arkkitehdit Oy.

LATU suunnitteluryhmä laatii parhaillaan Laakson sairaalan hankesuunnitelmaa, jonka rinnalla on valmisteltu kaupungin asemakaavan muutosta Laakson alueelle.

Hankkeen tiedot

Tilaaja: Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Suunnittelun aloitus:   11/2018

Hankkeen laajuus: n. 150 000 brm2

Tarveselvitysvaiheen budjettiarvio: n. 700 M€

Laakson yhteissairaalan toiminta

Laakson sairaalaan keskitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) laaja-alaista psykiatrista sairaalahoitoa, Helsingin kaupungin somaattista sairaalahoitoa ja HUSin vaativaa neurologista kuntoutusta. Sairaalaosastojen lisäksi yhteissairaalaan sijoittuu toimintaa tukevaa polikliinistä toimintaa hoitoketjujen joustavuuden ja hoidon laadun turvaamiseksi.

Laakson sairaalaan tullaan keskittämään toimintaa tukevaa tutkimustoimintaa ja yhteissairaalasta kehitetään kansainvälisesti merkittävää osaamisen keskittymää. Yhteissairaalaan sijoittuu psykiatrian, neurologian ja geriatrian opetustoiminnan tiloja. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään yhteistyötä Meilahden kampuksen kanssa, sekä synergiaetuja psykiatrian ja somatiikan kesken.

Laakson sairaala-alueelle on tulossa tiloja yhteensä noin 930 potilaspaikalle. Sairaansijat tulevat sijoittumaan uudisrakennuksiin ja poliklinikat sekä opetus- ja tutkimustilat säilyviin, peruskorjattaviin rakennuksiin.

Yhteys

Työyhteenliittymä Laakson Latu

Köydenpunojankatu 2 F

00180 Helsinki

Avainhenkilöt

Toni Väisänen, Pääsuunnittelija

+358 400 784198

toni.vaisanen@tahti-set.com

Matti Anttila, Pääsuunnittelija

+358 408613740

matti.anttila@aw2.fi

Raija-Liisa Miesmaa, Arkkitehti

+358 50 310 4883

raija-liisa.miesmaa@ukiark.fi

Anna Lohilahti, Arkkitehti

+358 50 409 5229

anna.lohilahti@lukkaroinen.fi